Banner one

De Taaie Tiller

Loading video

Beheers de vrije val van 32.000 kilo vanaf 18 meter hoogte!

De Taaie Tiller is een kinematisch sculptuur dat een buis van 32 ton 18 meter boven het water tilt. De energie die hiervoor benodigd is wordt opgewekt met windmolens en zonnepanelen. Deze energie wordt gebruikt om twee tanks met water te vullen. De tanks vormen het contragewicht van twee hefbomen. De hefbomen bedienen een grijper die de buis uit het water pakt. In de bovenste positie opent de grijper zich en laat de buis vallen. Onder water wordt de buis door een staalconstructie opgevangen. De cyclus duurt ongeveer een etmaal en wordt telkens herhaald. De  boodschap van de Taaie Tiller is dat men de moed nooit moet opgeven. De Taaie Tiller krijgt een prominente plaats in de Rotterdamse haven.
 

Naast deze grote versie komt er een 1:6 schaalmodel op de campus van de Universiteit Twente te staan waar onderstaande probleemstelling ook voor geldt, maar waar mogelijk een andere oplossingsrichting bedacht kan worden.


Een verwacht probleem is dat de buis geen gewaarborgde positie heeft bij aanvang van de cyclus. Daarvoor zijn een aantal oorzaken aan te wijzen. Het openen van de grijper gaat bijzonder langzaam waarbij het niet bekend is hoe de buis uit de grijper zal vallen. Hierdoor kan de buis onder een hoek de grijper verlaten en dus scheef in het water vallen. Ongelijk verdeelde krachten zorgen er dan voor dat de buis zijdelings zal verplaatsen. Ook afketsen door de buis op het opvangframe kan bijdragen aan een ongewenste positie van de buis.

 

De kernvraag luidt:

Is er een manier om te zorgen dat de last (32ton voor de grote en 300kg voor het schaalmodel) elke keer in een gewaarborgde positie inneemt?

door

Kinetic Art Sculptures


Start:17 december 2014
Eind:06 februari 2015

Een mooie beloning!
250,- 100,- 50,-
Crowd Sourced Innovation 2019